Лікування вузлової патології
щитовидної залози методом
лазерної інтерстиціальної
термодеструкції (ЛІТД, LIT)

Проконсультуватися

Консультація щодо запитань

Сучасне обладнання

Сертифікований лікар

Діагностика на місці

Актуальність питання

Останнім часом спостерігається ріст кількості хворих на разноманітні форми патології щитоподібної залози: вузлового, колоїдного зоба, тиреотоксичного зоба, аутоімунного тиреоїдиту.

Згідно за статистикою, питома вага хірургичної патології щитовидної залози в структурі загальної захворюваності населення сягає  14-15%

Докладніше про методи лікування

Застосування Лазерної Інтерстиціальної Термодеструкції (LIT, ЛІТД)
для малоінвазивного лікування вузлових та кистозних захворювань щитоподібної залози

Щитовидна залоза – ендокринний орган, який відіграє величезну роль в регуляциії нормальної життєдіяльності усіх систем організму людини. За даними експертів Всесвітньої організації охорони здоров’я, більш 300 млн люжей на земній кулі страждають через різні захворювання щитоподібної залози.

До нещодавна,  в розпорядженні спеціалістів, що займаються лікуванням патології щитоподбної залози, були лише консерватива терапія та хірургічне втручання.

Зростання кількості випадків патології щитовидної залози пов’язують, з одного боку, підвищенням рівня забруднення атмосфери техногенними токсичними речовинами, урбанізацією, зростанням соціально-економічної напруженості суспільства. З іншого боку, покращення якості діагностики, поява сучасних медичних технологій, УЗД-скринінгу дозволяють виявити патологію щитовидної залози на ранніх стадіях.

При ультразвуковому дослідженні щитовидної залози, вузлова її патологія виявляється у більш ніж 40% жінок та до 20% чоловіків. Останніми роками відзначається стійке зростання частоти первинного виявлення новоутворень у щитовидній залозі, що підтверджує актуальність цієї проблеми.

Вузловий зоб ІІІ ступеню

Лазерна інтерстиціальна термодеструкція (LIT, ЛИТД).

Дана технологія безопераційного хірургічного лікування новоутворень щитовидної залози заснована на дії на патологічну ділянку щитовидної залози (кіста, вузол) випромінювання діодного лазера під контролем УЗД. Принцип методу ґрунтується на властивостях лазерного випромінювання за рахунок його енергетичного впливу – руйнувати патологічне вогнище безпосередньо всередині ураженого органу шляхом перетворення його (говорячи медичною мовою – заміщення) у фізіологічну сполучну тканину. При цьому:

ЛІТД являє собою органозберігаючий метод, як достовірна альтернатива традиційному хірургічному засобу лікування вузлової та кистозної патології щитовидної залози.
Для виконання цього втручання поряд з апаратом УЗД використовується спеціальний медичний лазер. Обладнання та матеріали, що використовуються, мають необхідні сертифікати відповідності безпеки та ліцензії, необхідні для їх використання в Україні.

Процедура виконується за умов хірургічного стаціонару, під місцевою анестезією. Для категорії пацієнтів із лабільною психікою можливе виконання втручання в умовах медикаментозного сну. У знаходженні в стаціонарі після виконання ЛІТД пацієнти не потребують будь-якої реабілітації не потрібно. Процедура проводиться без розрізів. Тканина та функції щитовидної залози зберігаються.

Виконання ЛІТД можливе лише після попередньої тонкоігольної аспіраційної біопсії (ТАПБ) вузлів та кіст щитовидної залози, із встановленим доброякісним характером патологічного процесу. Даним документом є висновок лікаря-цитолога. Чим триваліший за часом існує вузол у щитовидній залозі, тим більша ймовірність злоякісного його переродження. Достовірність методу ТАПБ у сучасних умовах становить понад 95%.

ПОКАЗАННЯ до виконання ЛІТД новоутворень щитоподібної залози:

  1. Наявність одиночних чи множинних вузлових структур у щитовидній залозі діаметром до 2-2.5см, з тенденцією до збільшення їх розмірів;
  2. Колоїдні та кистозні структури, що уражують одну або обидві часточки щитовидної залози.
  3. Токсичні аденоми щитовидної залози – тобто наявність патологічного вогнища, на тлі нормальної паренхіми, із надмірною гормональною активністю.
  4. Доброякісні аденоми паращитовидних залоз (до 2.0 см у діаметрі).

Всім пацієнтам виконується УЗД щитовидної залози, дослідження крові на рівні гормонів щитовидної залози, їх регуляторів та показники функціональної активності, проводять ТАПБ виявлених новоутворень, а також рутинні загальноклінічні лабораторні дослідження (загальний аналіз крові, біохімічний аналіз тощо), оцінюється стан згортання . Якщо пацієнт, внаслідок наявності у нього супутньої патології, змушений приймати препарати, що розріджують кров, перед виконанням ЛІТД необхідно їх скасувати за 5 діб із заміною на препарати синтетичних похідних гепарину, що робиться перед будь-яким хірургічним втручанням.

Лікування методом ЛІТД не потребує післяопераційного перебування у стаціонарі, виконується під місцевою анестезією, під контролем УЗД у масштабі реального часу, в асептичних умовах, досить легко переноситься пацієнтами. У ряді випадків пацієнти можуть відчувати почуття тепла в зоні впливу лазера. Зрозуміло, метод лазерної термодеструкції вузлової та кістозної патології щитовидної залози повністю не скасовує класичний хірургічний метод.

Виконання традиційного хірургічного втручання на щитовидній залозі показано при: